Program

Zaktualizowano: 15-11-2011; 10:50 
    10.00 - 10.30
 
    Rejestracja uczestników
    

 
    10.30 - 10.45    

    Powitanie i słowo wstępne:
 • Marek Haber, Ministerstwo Zdrowia (MZ),
 • Paulina Miśkiewicz, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO),
 • Halina Kutaj-Wąsikowska, Centrum Monitorowania Jakości 
  w Ochronie Zdrowia (CMJ)

 
    10.45 - 11.15

    Zarządzanie jakością opieki w Polsce 
 • Marek Haber, Podsekretarz Stanu, MZ

 
    11.15 - 12.15


    Wykład plenarny
 • Vahe Kazandjian, WHO; Dyrektor Aralez Health LLC; Professor of the
  Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Baltimore, Maryland, USA


 
    12.15 - 12.45
 
    Przerwa na kawę

 
    12.45 - 13.45
 
    Ocena jakość funkcjonowania w ochronie zdrowia
   
 • Program PATH - Basia Kutryba, CMJ, Dyrektor WHO CC Kraków
 • Wskaźniki jakości OECD - Ewa Dudzik-Urbaniak, CMJ, WHO CC Kraków
 • Wykorzystanie danych ochrony zdrowia w monitorowaniu jakości opieki
    - Vahe Kazandjian

 
    13.45 - 14.15
 
    Dyskusja

 
    14.15 - 15.00
 
    Konkluzje i podsumowanie
 • Vahe Kazandjian, Marek HaberBasia Kutryba
 
    15.00 - 15.30

   
    Lunch

Ċ
Marcin Kalinowski,
15 lis 2011, 01:40
Comments